Vakter och bevakning

Våra ordningsvakter, parkeringsvakter och trygghetsvärdar finns för att göra Kalmar ännu bättre, säkrare och tryggare.

Ordningsvakter

Våra ordningsvakter är som polisens förlängda arm och där för att du ska känna dig trygg.

Parkeringsvakter

Parkeringsvakter som ser till att vi följer trafikreglerna, så att fordon inte utgör fara.

Trygghetsvärdar

Våra trygghetsvärdar är till för att förebygga möjligheten av brott.