Våld och hot i nära relation

Om du har du sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller har svårt att hantera din egen ilska. Då kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Vi hjälper dig

Vi kan ge dig råd, stöd och hjälp genom samtal eller vidare behandling om det finns behov. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Stödet är kostnadsfritt. 

Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden.

Vi ger stöd till:

  • dig som är barn och har sett och upplevt våld i familjen
  • dig som har svårt att hantera din ilska och aggression
  • dig som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
  • dig som har varit eller är utsatt för våld eller hot av någon närstående
  • dig som är anhörig eller vän som är orolig för någon som är utsatt för våld

Vi erbjuder

  • Rådgivning, stöd och hjälp
  • Samtal och behandling individuellt eller i grupp för barn, kvinnor och män
  • Krisbearbetning

Kontakt

Fler sidor inom omsorg och stöd

Ekonomi, socialbidrag

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Information om coronaviruset - covid-19

Kalmar kommun håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen och samarbetar nära med Region Kalmar län och ansvariga...

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Trygg och säker

Stöd, hjälp och samordning för din trygghet och säkerhet. Krisberedskap, jour och upplysning

Äldre

Stöd och hjälp för dig som är äldre så att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter

Senast uppdaterad: 15 september 2020
Publicerad: 31 mars 2017