JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Pårydsskolan

Välkommen till Pårydsskolan

Vår profil Miljö och Hälsa

Skolan är Grön Flagg-certifierad genom "Håll Sverige Rent". För oss är det viktigt
att barnen lär sig ett levnadssätt som främjar hälsa och en hållbar utveckling

Kontakta Pårydsskolan

Om Pårydsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Pårydsskolan

Resultat och metoder på Pårydsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Pårydsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Pårydss...

Elev och vårdnadshavare på Pårydsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Pårydsskolan

Prov och läxor på Pårydsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Pårydsskolan

$widget.img.alt

Skolan och dess omgivning på Pårydsskolan

Pårydsskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Trygghet och säkerhet på Pårydsskolan

Pårydsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krishantering och POSOM-grupp

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang