Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Rinkabyholmsskolan

Rinkabyholmsskolan är en enhet med två skolor, Rinkabyholmsskolan och Bågskytteskolan. På Rinkabyholmsskolan har vi förskoleklasser, fritidshem och årskurs 1-3 och på Bågskytteskolan årskurs 4-6 samt fritidshem. Verksamheten omfattar cirka 450 elever.

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Rinkabyholmsskolan

Elev och vårdnadshavare på Rinkabyholmsskolan

Information för elev och vårdnadshavare på Rinkabyholmsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Rinkaby

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via vår lärplattform Unikum.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

false