Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Södermöreskolan

Södermöreskolan ligger mitt i samhället Ljungbyholm och är en 7-9 skola. På skolan går cirka 250 elever och vi har vår fritidsgård, Hobban mitt i skolan. Välkommen till oss!

Välkommen till Södermöreskolan

Information om Södermöreskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Södermöreskolan

Information till dig som elev eller vårdnadshavare om Södermöreskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Södermöreskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Unikum är ett digitalt verktyg som används som stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål o...

Kontakta Södermöreskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.