Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.regionkalmar.se/jobba-hos-oss/for-dig-som-studerar/lakarstudenter-vid-liu/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Läkarstudenter vid Linköpings universitet (LiU)

Du som går Läkarprogrammet vid LiU har möjlighet att välja Kalmar som studieort för din kliniska utbildning.