Enkätstudie om bymiljöväg i Smedby ger ett positivt resultat

Hur upplevs den nyligen ombyggda delen av Smedbyvägen?

Publicerad: 20 oktober 2017