JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Cykel

Tack för att du cyklar!

Säker cykel
cykelhjälm


Cykellyse- och reflexkampanj

Cykelfeber - trailer

Cykelfeber - en film om att cykla

Hur och var vi parkerar våra cyklar har stor betydelse för framkomligheten för andra trafikanter och fotgängare, inte minst dem med barnvagn eller rullstol.

Var får man parkera?

Du får ställa din cykel på alla ställen där det finns cykelställ. På övriga ställen råder i princip parkeringsförbud. Om en cykel står så att den skapar problem för framkomligheten har Kalmar kommun rätt att flytta den till en bättre plats inom synhåll.

Hur länge får man parkera?

De allmänna cykelparkeringarna på Kvarnholmen är till för dig som gästar Kvarnholmen för shopping, nöje eller som tar cykeln till arbetet. Där är du välkommen att parkera max ett par nätter. I den stora cykelparkeringen vid resecentrum/järnvägsstationen är du välkommen att parkera din cykel i fyra veckor om du ska ut på en längre resa.

Cykelparkeringskontroller

Ett par gånger per år genomförs kontroller genom att märka alla cyklar som står i de allmänna cykelställen.  Efter två veckor hämtar Kalmar kommun de cyklar som inte är bortagna. För den stora cykelparkeringen vid Kalmar Central är återkontrollen fyra veckor efter första märkning. 

Cyklarna förvaras sedan hos kommunen i tre månader. Om ingen ägare har hört av sig tillfaller cykeln kommunen enligt lagen om flytt av fordon och säljs senare på auktion.
Läs mer om cykelauktioner nedan.

Saknar du din cykel?

Saknar du din parkerade cykel så ska du alltid vända dig till polisen.

Hur upplevs den nyligen ombyggda delen av Smedbyvägen?

På Kalmar kommun arbetar vi för att:

  • successivt utrusta fler cykelparkeringar med bättre cykelställ som medger smidig fastlåsning av ramen.
  • anlägga cykelparkeringar med bra cykelställ på platser där det saknas, till exempel på en del prioriterade busshållplatser. En del av stationsområdets cykelparkering är redan upprustad.
  • Att genomföra cykelparkeringskontroller cirka två gånger per år på Kvarnholmen för att identifiera övergivna cyklar och därmed få ökad tillgänglighet och ordning i cykelställen.

Kontakta alltid polisen och gör en anmälan om du saknar din cykel.

Kommunen förvarar omhändertagna cyklar från cykelparkeringskontroller på Kvarnholmen i tre månader och lämnar under denna tid tillbaka dem till ägaren om denne visar upp en polisanmälan och kan styrka att man är ägaren (kvitto, garantisedel, nyckel, med mera). Du får vägledning av polisen vart du vänder dig för att hämta ut din cykel om de konstaterar att vi har den i vårt förvar.

Kontakt

Fler sidor inom trafik och resor

Buss, båt och tåg

Om kollektivtrafiken i Kalmar län, även närtrafik.

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Oavsett om du åker bil eller cykel ska det vara trafiksäkert och smidigt att åka i Kalmar

Elbil

Laddningsstolpar och elbilspool

Senast uppdaterad: 16 april 2018
Publicerad: 9 juni 2017