Elbil

Det finns många olika aktörer som har laddstolpar i Kalmar. Kalmar Energi och Kalmar kommun samarbetar med driftföretaget Clever för garanterat driftsäkra laddstolpar.

Mer information

Fler sidor inom trafik och resor

Cykel

Cykelkartor, cykelpumpar, mätningar, parkering med mera

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Skötsel för framkomlighet på våra vägar och trottoarer

Trafiksäkerhet

Information om hur du rör dig säkert i trafiken

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Senast uppdaterad: 7 december 2018
Publicerad: 13 juni 2017