JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Gator och vägar

Trafik gator

Oavsett om du åker bil eller cykel ska det vara trafiksäkert och smidigt att åka i Kalmar.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för trafikplaneringen och serviceförvaltningen ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar.

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bymiljöväg i Smedby

Resultat på enkäten om hur den nya bymiljövägen i Smedby upplevs

Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö