Gator och vägar

Oavsett om du åker bil eller cykel ska det vara trafiksäkert och smidigt att åka i Kalmar.

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bymiljöväg i Smedby

Resultat på enkäten om hur den nya bymiljövägen i Smedby upplevs

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö