Din fart - trafiksäkerhet på din gata

Trafiksäkerhet -  barn och vuxna som cyklar på en väg

Trafiksäkerhet är ett gemensamt ansvar. Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö.

Att begränsa hastigheten på vägar görs för att alla som vistas på och omkring vägen ska vara trygga och säkra. Det händer att bilar kör fortare än den högsta tillåtna hastigheten på gator och ofta sker det utan att föraren tänker på det.

Du som är bilist:

Var uppmärksam på vad som händer omkring dig och håll avståndet till andra trafikanter på gatan. Tänk på att även cyklister och gående är trafikanter som kan göra oväntade saker. Håll hastigheten och anpassa den till gatans förhållanden.
Anslutande utfarter och platser där barn vistas kräver extra uppmärksamhet och försiktighet. Det är inte tillåtet att hålla i telefonen när du kör bil och använd alltid bilbälte och bilbarnstol för din egen och dina barns säkerhet. Läs mer om vilka regler som gäller för bilbarnstolar på ntf.se.

Du som är cyklist:

Gör regelbundna kontroller av din cykel så att allt fungerar som det ska. Fungerar reflexer, bromsar och lampor? I trafiken ska cyklar köras på höger sida av vägen och i första hand på cykelbanor om det finns. Trottoarer och gångbanor är för fotgängare. Parkera cykeln i cykelställ, då vet du att cykeln inte står i vägen för övriga trafikanter. Använd alltid cykelhjälm. Är du under 15 år ska du enligt lagen använda hjälm. Var uppmärksam på trafiken runtomkring! På kalmar.se finns mer att läsa om hur du cyklar smart.

Du som är tomtägare:

Gör det enkelt för trafikanter på din gata genom att klippa träd och häckar som skymmer sikten. Om en olycka skulle inträffa på grund av dålig sikt för att du inte klippt din trädgårdshäck, kan du bli skadeståndsskyldig.

Som fastighetsägare är du även skyldig att se till att trottoaren utanför din fastighet är röjd så att den är framkomlig för fotgängare. Prova gärna själv att köra och titta över ditt tomthörn, sikten är bra om du kan se vad som händer på den korsande gatan.

Syftet med Din Fart-display är att uppmärksamma bilföraren på verklig hastighet och påverka körbeteendet så att skyltad hastighet hålls. Genom att hålla hastigheten får vi både säkrare och trivsammare gator.

Alla som vistas på och omkring våra vägar och gator ska känna sig trygga och säkra, och det är därför hastigheter begränsas. Genom att hålla hastigheten får vi både säkrare och trivsammare gator. Fart- displayen är ett sätt att öka trafiksäkerheten, men du kan som boende i området hjälpa till att öka trafiksäkerheten ytterligare. Vi skickar med några tips till dig och dina grannar!

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bygdevägar i Kalmar kommun

Bygdeväg är en relativt ny vägtyp som finns på fem platser i Kalmar kommun.

Gatubelysning

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg och för trafiksäkerheten.

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

In- och utfarter

Du som saknar in- och utfart från din fastighet kan ansöka om att anlägga en.

Samförläggning

Genom att planera våra arbeten tillsammans minskar vi störningar och håller kostnaderna nere.

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Publicerad: 23 april 2019