Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Hållbart resande i Kalmar kommun

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka, vilket även främjar omställningen till en fossilbränslefri kommun.

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.