Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Hållbart resande i Kalmar kommun

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka, vilket även främjar omställningen till en fossilbränslefri kommun.

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

Norra länken

Genom en ny busslinje kopplas Snurrom och den nya bad- och friskvårdsanläggningen ihop med Kalmar centrum.

Projekt Hållbara resval

Hållbara Resval är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet som startade 2019.

Satsningar på cykelinfrastruktur 2021-2023

Vår satsning på att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen går vidare.