Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Hållbart resande i Kalmar kommun

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka, vilket även främjar omställningen till en fossilbränslefri kommun.

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.