Projekt Hållbara resval

Mellan januari 2019 och oktober 2023 arbetade Kalmar kommun tillsammans med Linnéuniversitetet med projektet Hållbara Resval för att uppmuntra fler att resa hållbart i Kalmar. Detta har gjorts genom ett arbete med beteendeförändring, kommunikation samt olika prova-på-aktiviteter. 

Invånarna i Kalmar kunde som en del av projektet bland annat delta i resvaneundersökningar och tävlingar för att vinna reseperioder med kollektivtrafiken. Invånarna kunde även hyra el-lådcyklar genom Kalmars cykelbibliotek samt samla poäng och bli belönade för sina hållbara resor i appen BetterPoints.

Projektmålet var att uppnå en ökning av hållbart resande med 10 procent, vilket motsvarade en koldioxidbesparing på 800 ton baserat på de som arbetar i centrala Kalmar. En analys av de årliga resvaneundersökningarna inför projektets slut visade på en koldioxidbesparing om 2 194 ton under projekttiden och en ökning av det hållbara resandet med 13 procent.

Under projektet togs ett antal populärvetenskapliga rapporter fram för att dela resultat samt lärdomar och erfarenheter från projektet. Dessa går att ta del av nedan.

Fler sidor inom hållbart resande i kalmar kommun

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

Norra länken

Genom en ny busslinje kopplas Snurrom och den nya bad- och friskvårdsanläggningen ihop med Kalmar centrum.

Satsningar på cykelinfrastruktur 2021-2023

Vår satsning på att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen går vidare.

Senast uppdaterad: 6 november 2023
Publicerad: 9 november 2022