Offentliga toaletter

  • Samhällsbyggnadskontorets reception (Kalmar Kommun), Storgatan 35A, (rullstolstoalett) vardagar
  • Vid pressbyrån (gamla busstationen) (rullstolstoalett), avgift 5 kronor. Det går att betala med SMS, kreditkort eller mynt.
  • I Pildalen, mittemot centralstationen (rullstolstoalett), avgift 5 kronor. Det går att betala med SMS, kreditkort eller mynt.
  • Larmgatan vid brandstationen (rullstolstoalett), avgift 5 kronor
  • Stadsparken, konstmuséet (rullstolstoalett), april - september kl 07.00-21.00, avgift 5 kronor
  • Skälby vid 4H-gårdens Café, (rullstolstoalett)
  • Intill ställplatsen på Svinö (Endast öppen sommartid)
  • Ny toalett öppnar i kvarteret Gesällen i januari 2018

Fler sidor inom trafik och resor

Cykel

Tack för att du cyklar!

Buss, båt och tåg

Om kollektivtrafiken i Kalmar län, även närtrafik.

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Oavsett om du åker bil eller cykel ska det vara trafiksäkert och smidigt att åka i Kalmar

dELbil

Elbilspool som du kan gå med i och köra runt på vindkraft

Elbil

Laddningsstolpar och elbilspool

Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Publicerad: 16 maj 2017