Här kan du parkera

Med din 30-dagars boendebiljett och boendeparkeringstillstånd kan du parkera på ett av följande parkeringsområden:

Parkeringsområde: Kvarnholmen

  • Parkeringstillstånd: 250 kr, giltigt i två år.
  • 30-dagars boendebiljett: 300 kronor för 30 dygn (kalenderdagar).

Parkeringsområde: Malmen, Norrgård, Bremerlyckan, Gamla stan och Ängö

  • Parkeringstillstånd: 250 kr, giltigt i två år.
  • 30-dagars boendebiljett: 200 kronor för 30 dygn (kalenderdagar).
  • Observera att du bara får långtidsparkera i det område där du själv bor, i övriga nämnda områden gäller max 24 timmars parkering. För varje parkeringsområde finns en boendeparkeringskarta – där kan du se var du får parkera och hur länge.

Fler sidor inom boendeparkering

Vad är boendeparkering?

För dig som bor inne i Kalmar och äger en bil finns regler för hur du parkerar.

Regler för boendeparkeringstillstånd

För att ansöka om boendeparkeringstillstånd behöver du uppfylla dessa kriterier.

Så här ansöker du

För dig som vill ansöka om boendeparkeringstillstånd.

Vanliga frågor om parkeringstillstånd

Vanliga frågor och svar om boendeparkeringstillstånd

Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Publicerad: 5 december 2018