Parkeringsförbud

Parkeringsförbud - kartaFörstora bilden

Områdesmärke

Områdesmärke

Områdesmärket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket.

Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket.

Områdesmärke

Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller.


Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor.

Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas.

Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbud och tillåtelser som får anges.

Tillfälligt parkeringsförbud för väghållning

Vid alléerna på Esplanaden och på Slottsvägen har vi infört parkeringsförbud på försök och för utvärdering. Syftet är att säkerställa tillgängligheten för väghållningsarbeten under några timmar varje månad. Tiderna som gäller för parkeringsförbudet är

  • På den södra körbanan på Esplanaden och på Slottsvägen - första måndagen i månaden mellan klockan 7 och 9
  • På den norra körbanan på Esplanaden - första tisdagen i månaden mellan klockan 7 och 9.

Fordon som står felparkerade rapporteras och i de fall vi behöver flytta på fordon så är det fordonsägaren som får betala kostnaden.

Fler sidor inom parkering

Parkering - besökare och pendlare

I Kalmar har vi olika parkeringsområden och parkeringszoner att ta hänsyn till när vi ska parkera.

Betala med app eller SMS

Betala parkeringsavgiften smidigt genom att ladda ner en app eller SMS-parkera

Boendeparkering

Boendeparkering finns för Kvarnholmen, Malmen, Norrgård, Bremerlyckan, Gamla stan och Ängö

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad

24-timmarsregeln

24-timmars regeln innebär att du får stå parkerad på samma plats under ett dygn

Ställplatser i Kalmar

Ställplatser för husbilar i Kalmar kommun

Vanliga frågor om parkering

Här kan du hitta vanliga frågor om om parkering, parkeringsföreskrifter och kommunal parkeringsövervakning

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Publicerad: 15 maj 2017