Parkeringsledningssystem

Runt om i Kalmar finns ett digitalt vägvisningssystem som visar antalet lediga parkeringsplatser i centrala Kalmar.

Parkeringsledningssystemet installerades för att förbättra tillgängligheten och servicen för invånare och besökare i centrala Kalmar. Därigenom ökar Kvarnholmens attraktivitet, samtidigt som miljön förbättras genom en minskning av buller och avgaser. Genom skyltning i ett tidigt skede kan systemet lotsa bilister att snabbare hitta en ledig parkeringsplats. På detta sätt slipper den som letar parkering cirkulera runt centrala staden i jakt på en parkeringsplats.

  • Bönhasen
  • Lustgården
  • Elevatorkajen
  • Cellgraven
  • Muren
  • Stationen

Fullt utbyggt kommer cirka 20-25 digitala skyltar runt om vid infarterna.

På de flesta av Kalmar kommuns parkeringar och en del av de privata ska det finnas ett räknesystem som registrerar antalet in- och utfarter vid den aktuella anläggningen. Informationen skickas till en dator som räknar ut hur många lediga platser som finns utifrån det totala antalet. Systemet skickar sedan antalet till de digitala skyltar som finns vid infarterna. Systemet är också åtkomligt via Kalmar kommuns app.


Fler sidor inom parkering

Parkering - besökare och pendlare

I Kalmar har vi olika parkeringsområden och parkeringszoner att ta hänsyn till när vi ska parkera.

Betala med app eller SMS

Betala parkeringsavgiften smidigt genom att ladda ner en app eller SMS-parkera

Boendeparkering

Boendeparkering finns för Kvarnholmen, Malmen, Norrgård, Bremerlyckan, Gamla stan och Ängö

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad

24-timmarsregeln

24-timmars regeln innebär att du får stå parkerad på samma plats under ett dygn

Ställplatser i Kalmar

Ställplatser för husbilar i Kalmar kommun

Vanliga frågor om parkering

Här kan du hitta vanliga frågor om om parkering, parkeringsföreskrifter och kommunal parkeringsövervakning

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 15 maj 2017