Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Allmänna regler

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser. Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överenskommelse träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från handikapporganisationer eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga
parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har liksom Kalmar kommun beslutat att inte ta ut någon parkeringsavgift för personer med parkeringstillstånd.

Övrigt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.

Vid förlust eller stöld av parkeringstillstånd är det tillståndsinnehavaren som anmäler till kommunen och polisen. Kommunen utfärdar därefter ett nytt tillstånd. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

  1. Körkort eller legitimation krävs vid hämtning av tillstyrkt tillstånd.
  2. Tillståndet utlämnas i Kalmar kommuns kontaktcenter, Östra Sjögatan 18

Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.

Vid en eventuellt förlängning av parkeringstillståndet, görs alltid en ny bedömning/prövning. Därför kan Kalmar kommun komma att kräva nya intyg och handlingar.

Personuppgifter

Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska behandlas enligt Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Fler sidor inom parkering

Parkering - besökare och pendlare

I Kalmar har vi olika parkeringsområden och parkeringszoner att ta hänsyn till när vi ska parkera.

Betala med app eller SMS

Betala parkeringsavgiften smidigt genom att ladda ner en app eller SMS-parkera

Boendeparkering

Boendeparkering finns för Kvarnholmen, Malmen, Norrgård, Bremerlyckan, Gamla stan och Ängö

24-timmarsregeln

24-timmars regeln innebär att du får stå parkerad på samma plats under ett dygn

Ställplatser i Kalmar

Ställplatser för husbilar i Kalmar kommun

Vanliga frågor om parkering

Här kan du hitta vanliga frågor om om parkering, parkeringsföreskrifter och kommunal parkeringsövervakning

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 8 januari 2024
Publicerad: 15 maj 2017