Städning och renhållning

Städning efter renhållning - stor gul borste i närbild

Sopningsarbetet följer ett rullande schema enligt nedan.

Fler sidor inom renhållning och snöröjning

Istappar

Du som fastighetsägare har en skyldighet att ta bort istappar och snö från taken skyndsamt.

Sandning

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

Sandsopning 2024

Vårsopningen 2024 pågår vecka 11-20. Arbetet påverkas av vädret.

Vanliga frågor om snöröjningen i Kalmar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om snöröjning.

Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Publicerad: 14 juni 2018