Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Tillfällig skyltning för cyklister

Tillfällig skylt vid ett övergångsställe - uppmanar cyklisten att stanna för mötande bilar

För att uppmärksamma cyklister på vad som gäller i en viss typ av trafiksituation sätter vi upp tillfälliga informationsskyltar på ett urval av platser.

Det är inte alltid enkelt att veta vilka regler som gäller i olika trafiksituationer. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och samspelar för att förebygga olyckor. Med ögonkontakt och respekt kommer vi långt.

Det finns dock några viktiga regler att tänka på och som dessutom är lite kluriga. Vid vissa övergångsställen/cykelpassager som kräver extra uppmärksamhet sätter vi upp tillfälliga informationsskyltar för att uppmärksamma cyklister på vad som gäller. Skyltarna kommer att flyttas runt mellan olika platser.

Några regler att tänka på

När man cyklar parallellt med en större väg och cykelbanan korsar över anslutande sidogator har bilist som svänger av från den större vägen in på sidogatan skyldighet att ge cyklisten möjlighet att passera. Den bilist på sidogatan som är på väg ut på den större vägen och som möts av ”hajtänder” på asfalten och väjningsskylt före cykelpassagen ska också ge cyklisterna möjlighet att passera.

Cyklister har också prioritet när cykelbanan är obruten och fortsätter ut över gatan, ofta med en upphöjning som bilarna måste köra upp på. Sådana exempel finns bland annat längs Esplanaden och Funkabovägen. Fler tillkommer efter hand.
Vid trafiksignaler ska den svängande bilisten som har grönt ge cyklisten, som kör parallellt och också har grönt, möjlighet att passera. Kom ihåg att cyklister kan komma från flera olika håll.

Tänk också på att som cyklist har man oavsett situation skyldighet att kontrollera så att man kan korsa gatan på ett säkert sätt.

När man som cyklist ska korsa vinkelrätt över en större gata, på ett övergångsställe eller en cykelpassage och utan trafiksignaler, ska man låta bilen köra först. Just detta vill vi fästa uppmärksamhet på med hjälp av de nya, röda kampanjskyltarna ”Se upp cyklist!”. Undantaget är om bilisten just svängt ut på den större gatan från en intilliggande korsning/cirkulation.

Ett annat undantag är också om det är skyltat ”cykelöverfart” men det finns ännu inte någon sådan i Kalmar utan bara en rad förberedda platser.

Det är inte förbjudet för cyklister att korsa en väg cyklandes på ett övergångsställe som saknar cykelpassagemarkering (vita fyrkanter) vid sidan, men att leda cykeln är att rekommendera. Om man väljer att cykla på ett övergångsställe ska man först släppa fram fordon på den väg man korsar. Om man kliver av cykeln räknas man som gående och då ska bilister ge dig möjlighet att passera. Som alltid gäller att man har skyldighet att först kontrollera att man kan korsa gatan på ett säkert sätt och inte bara gå (eller cykla) rätt ut.

Fler sidor inom trafiksäkerhet

Trafikregler

Information om olika trafikregler som gäller och som du ofta stöter på i Kalmar

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

Cykellyse- och reflexanvändning

Ta hand om dig själv och dina medtrafikanter under den mörka årstiden

Säkra skolvägar

Här kan du tycka till om din väg till och från skolan

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 7 september 2023
Publicerad: 8 juli 2020