Trekantenskolan

Välkommen till Trekantenskolan

TRYGGHET – GLÄDJE – KUNSKAP - tillsammans skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet.

På skolan finns förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem. På vår skola jobbar vi aktivt utifrån våra ledord, trygghet, glädje och kunskap. Vi kan med stolthet konstatera att såväl elevenkäter som kunskapsresultat på vår skola har hög måluppfyllelse.

Kontakta Trekantenskolan

Viktigt att veta

Om Trekantenskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Trekantenskolan

Resultat och metoder på Trekantenskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Trekantenskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Trekant...

Elev och vårdnadshavare på Trekantenskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Trekantenskolan

Skolan och dess omgivning på Trekantenskolan

Trekantenskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Fritidshem på Trekantenskolan

Kontakter till fritidshem

$widget.img.alt

Prov och läxor på Trekantenskolan

Information om fokustid och nationella prov på Trekantenskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang