Trekantenskolan

TRYGGHET – GLÄDJE – KUNSKAP -tillsammans skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet.

På skolan finns förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem. På vår skola jobbar vi aktivt utifrån våra ledord, trygghet, glädje och kunskap. Vi kan med stolthet konstatera att såväl elevenkäter som kunskapsresultat på vår skola har hög måluppfyllelse.

Viktig information till alla föräldrar på förskolan och fritidshemmen.

För att kunna verka i ett 1-16 års perspektiv där all personal på skolan har möjlighet att delta, kommer vi att stänga Trekantens förskolor och fritidshem måndag den 30 oktober 2017 samt måndag den 16 april 2018.

Ni som inte kan/har möjlighet att lösa omsorgen de dagarna, ber jag kontakta mig så fort som möjligt.

 

Skolan börjar igen den 21 augusti

Välkomna då! Trevlig sommar!

 

Om Trekantenskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Trekantenskolan

Resultat och metoder på Trekantenskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Trekantenskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Trekant...

Elev och vårdnadshavare på Trekantenskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Trekantenskolan

Skolan och dess omgivning på Trekantenskolan

Trekantenskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Elevhälsa på Trekantenskolan

Elevhälsans uppdrag på Trekantenskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot må...

$widget.img.alt

Prov och läxor på Trekantenskolan

Information om fokustid och nationella prov på Trekantenskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang