JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Tvärskogsskolan

Välkommen till Tvärskogsskolan

Kontakta Tvärskogsskolan

Om Tvärskogsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Tvärskogsskolan

Resultat och metoder på Tvärskogsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Tvärskogsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Tvärsko...

Elev och vårdnadshavare på Tvärskogsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Tvärskogsskolan

Skolan och dess omgivning på Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Fritidshem på Tvärskogsskolan

Kontaktuppgifter till fritidshem

$widget.img.alt

Prov och läxor på Tvärskogsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Tvärskogsskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang