JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Utställning som visar ny konst i Kalmar kommun

KIKAIN

Den 26 januari 2018 bjuder kultur- och fritidsförvaltningen in till vernissage till utställningslokalen KIKAIN, i Dryadenparken. I utställningen visas den konst som kommunen köpte in under 2017.

I Kalmar kommuns konstsamling ingår 4000 konstverk. Det är en varierad och omfattande samling som under 2017 utökades med 11 nya konstverk för ett värde på dryga 100 000 kronor. Det första konstverket köptes in i början av 1950-talet. Samlingen finns dokumenterad och registrerad i ett särskilt konstregister.

Syftet med kommunens konstinköp är att berika den offentliga miljön för dem som vistas, besöker och arbetar i kommunens verksamheter samt att stödja det lokala konstlivet. Konsten skapar glädje, trivsel och attraktion i de offentliga rum som vi vistas i, säger Katarina Johansson Storm, konstansvarig.

I årets utställning finns 11 konstnärer representerade. Efter utställningen kommer konstverken att placeras ut inom kommunen. Vilken plats det blir kan kommunens anställda vara med och påverka genom att lämna in önskemål under den tid utställningen pågår.

Tid: 26 januari kl.13.00 2018.
Plats: Utställningslokalen KIKAIN vid Dryadenparken

Har ni inte möjlighet att delta är ni självklart välkomna att ta del av utställningen under perioden 26 januari – 25 februari 2018.Publicerad: 22 januari 2018