Kultur

I vår kommun finns ett rikt föreningsliv med många ideella krafter som tillsammans gör ett fantastiskt arbete.

Varje höst arrangeras kulturfestivalen Ljus på Kultur tillsammans med föreningarna, en kulturexplosion med flera hundra programpunkter inom musik, teater, konst, film, litteratur, dans, historia och hantverk.

Kalmar erbjuder mängder av kulturupplevelser, vare sig du bor i Kalmar eller är här på besök. Mer information om kulturutbudet i Kalmar kommun hittar du under respektive rubrik.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter? Kontakta kulturenheten.

Kontaktuppgifter till respektive kulturavdelning, exempelvis Kulturskolan, hittar ni via länkarna nedan.

Kontakt

Barn- och ungdomskultur

Alla barn och ungdomar i Kalmar ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika former

Bidrag, stöd och stipendier

Det finns flera möjligheter att söka medel till föreningen

Konst

Konstnärlig gestaltning är en viktig del av kommunens arbete

Kulturhistoria, kulturarv

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling

Teater

Kalmars teatrar och föreningar har mycket att erbjuda en teaterälskare