Kulturupplevelser och aktiviteter

I vår kommun finns ett rikt föreningsliv med många ideella krafter som tillsammans gör ett fantastiskt arbete. Kalmar erbjuder mängder av kulturupplevelser, vare sig du bor i Kalmar eller är här på besök.

Barn- och ungdomskultur

Alla barn och ungdomar i Kalmar ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika former

Bidrag, stöd och stipendier

Det finns flera möjligheter att söka medel till föreningen

Kalmar Kulturskola

Hos oss får barn utveckla sina intressen

Kulturhistoria, kulturarv

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling

Kultur i Kalmar

Vi erbjuder bland annat utbud av dans, film, konst, teater, musik och hantverk

Kulturkvarteret - ett vardagsrum för alla Kalmarbor

I kulturkvarteret vill vi samla kulturverksamheter och föreningar

Ljus på kultur

Ljus på Kultur är en festival i ett samverkansprojekt mellan Borgholm, Kalmar och Mörbylångas kommuner.