Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Folkets hus och bygdegårdar

I Kalmar finns ett tjugotal aktiva folkets hus och bygdegårdar som fungerar som samlingslokaler främst i kommunens mindre samhällen

Lokalerna drivs av ideella krafter till vilka kommunen ger stöd. Föreningarnas uppgift är att hålla byggnaderna i bra skick och låta lokalerna vara tillgängliga för traktens förenings- och kulturliv.

Fler sidor inom mötesplatser för alla

Träffpunkter för äldre

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Biblioteket

Våra bibliotek är mötesplatser dit alla är välkomna.

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Öppen förskola

En kreativ mötesplats för barn 0-12 år tillsamans med föräldrar.

Senast uppdaterad: 2 december 2019
Publicerad: 9 maj 2017