JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Mötesplatser

Det finns många mötesplatser i Kalmar.

Ibland är det trevligt med omväxlande miljöer, där du kan möta både vänner och nya bekantskaper.

I Kalmar finns många mötesplatser för allt åldrar. Nedan hittar du några av dem.

Folkets hus och bygdegårdar

I Kalmar finns ett tjugotal aktiva folkets hus och bygdegårdar

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Getterö

Läger på Getterö är en härlig sommarupplevelse

Kulturkvarteret

I kulturkvarteret vill vi samla kulturverksamheter och föreningar

Träffpunkter för äldre

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen