Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Lekplatser i Kalmar kommun

Det finns gott om lekplatser i Kalmar kommun. På kartan ovan ser du var de finns. De röda prickarna är aktivitetsparker, de gröna är lekparker och de blå prickarna är mindre lekplatser.

Aktivitetsparker i Kalmar

I Kalmar finns det flera aktivitetsparker.

Lekparker i Kalmar

Lekparkerna har stor variation av utrustning för barn i alla åldrar.