JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Latrintömningsstationer

Den 1 april 2015 infördes ett förbud, i hela Sveriges sjöterritorium, mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Kalmar kommun har
installerat fem miljöbåtstationer på olika platser längs med kommunens kustremsa; vid Kullö, Svensknabben, Ekenäs, Stora Hatten/Klubbholmen samt gästhamnen i Kalmar. Ytterligare en i gästhamnen samt en på Stensö planeras.

 

latrintömningsstationer

Latrinpumparna är användarvänliga, enkla att förstå och väl synliga, genom
sin höjd och utformning. Dessutom är de estetiskt tilltalande och passar väl in
i en marin miljö.

Alla latrinpumpar är kopplade till kommunens avloppsledningsnät för att göra
stationerna lättskötta i framtiden och ge låga driftkostnader.

Varje pump är försedd med räkneverk (gångtid och pumpad volym) och utifrån
den informationen kan beräkningar av antal tömningar och mängden toalettavfall
göras.

Genom att förbättra möjligheterna för latrintömning av fritidsbåtar, minskar
belastningen av närsalter som kväve och fosfor från toalettavfallet, som annars
skulle bidra till övergödning i Kalmarsund. Dessutom minskar belastningen av
bl.a. tarmbakterier och läkemedelsrester på våra kustvatten och stränder.

Detta projekt har medfinansierats genom stadsstöd till lokala vattenvårdsprojekt
förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar, samt genom LEADER KalmarÖland.

Kontakt

Fler sidor inom båtar och hamnar

Båtbokning

Kölista och bokning för båtplats

Kalmar gästhamn

Kalmar har en av ostkustens populäraste gästhamnar dit många båtresenärer återkommer år efter år.

Privat brygga på kommunal mark

Privata bryggor på kommunal mark

Vanliga frågor om båtplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Ägaranmälan för båt, kanot eller båtvagn uppställd på kommunal mark

Ägaranmälan båt, kanot eller båtvagn på kommunal mark

Senast uppdaterad: 14 december 2017
Publicerad: 5 juni 2017