Värdegrund Ung i Kalmar

Här hittar du Ung i Kalmars värdegrund och en sammanfattning av vår verksamhet.

Vår ungdomsverksamhet heter Ung i Kalmar och består av fem fritidsgårdar, kultur- och fritidsfilialen Smedjan och Ungdomshuset UNIK. Våra fritidsgårdar är till för dig som är 12 år till 18 år. UNIK är för dig 13 år till 25 år. Smedjan är för dig som är 0 år till 100 år (endast i målsmans sällskap för dig i årskurs 5 och neråt).

Musik, dans eller måla?

Här oss kan du göra allt från att spela musik och dansa, starta din egna förening, testa nya sporter, arrangera event, måla och skapa, titta på film eller en konsert. Eller bara hänga med oss eller dina vänner på en plats som finns just för dig!

Du får gärna komma med förslag på aktiviteter. Det är bara din vilja och fantasi som sätter gränserna. Tänk på att just du skapar ditt ställe.

Delaktighet och mångfald

Hos oss är alla välkomna, därför arbetar vi aktivt med delaktighet och mångfald
med genusperspektiv. Ett arbete som fått mycket positiv uppmärksamhet.

Vi vill att ungdomar ska välja att spendera en del av sin fritid hos oss. Därför arbetar vi hela tiden för att erbjuda en bredd på aktiviteter, generösa öppettider och utbildad personal som får våra besökare att känna sig trygga.

Vi är en drogfri verksamhet som inte kostar en krona för våra besökare.

  • Vi strävar efter en verksamhet som känns välkomnande och trygg. Vi arbetar för att alla ska känna glädje, gemenskap och möjlighet till delaktighet.
  • Vi bygger verksamheten på allas lika värde och vi bemöter varandra med respekt, hänsyn och tolerans. Vi strävar efter att alla ska känna sig rättvist behandlade.
  • Vi strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig sedda och hörda, bygga relationer, sätta gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.
  • Vi söker aktivt samverkan med andra kompetenser för att ständigt utvecklas och möta nya behov. Vi väljer att se möjligheter, även i svårigheter.
  • Vi arbetar kreativt för att stärka ungdomars självkänsla och ge dem verktyg för livet. Tillsammans skapar vi aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.

Kontakt

Fler sidor inom ung i kalmar

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Sommarverksamhet Getterö

Läger på Getterö är en härlig sommarupplevelse

Söka pengar hos KLIRR?

Sök pengar och handledning åt ditt projekt

Ungdomars inflytande

Vi vill få veta vad ungdomarna tycker

Ungdomshuset UNIK

UNIK är Kalmars ungdomshus med inriktning på ung kultur

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 17 januari 2019