Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Distansundervisning för årskurs 4-6 på Hagbyskolan

Efter dialog med Daniel Bergenhem, rektor på Hagbyskolan, har huvudmannen beslutat att tillfälligt stänga den platsförlagda undervisningen för årskurs 4-6 och övergår till distansundervisning från och med tisdag den 30 mars och till och med torsdag den 1 april.

Orsaken till beslutet är avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet på grund av att flera ur personalen uppvisar symptom och väntar på testsvar. Eleverna undervisas enligt ordinarie schema och lunch går att hämta på skolan. Medarbetare och vårdnadshavare i klasserna informeras under måndagen. Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda vårdnadshavare och personal.

Publicerad: 29 mars 2021