Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förskolan Lindeberga stängs till och med torsdag 1 april

Efter dialog med rektor Mikael Arvidsson på förskolan Lindeberga-Sjöängen och smittskyddet har huvudmannen fattat beslut om att stänga förskolan Lindeberga som är en del av förskolan Lindeberga-Sjöängen imorgon tisdag 30 mars till och med torsdag 1 april.

Skälet till beslutet är avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet på grund av att flera ur personalen uppvisar symptom och väntar på testsvar. 

Viss verksamhet kommer att bedrivas under tiden för barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informeras under måndagen.

Publicerad: 29 mars 2021