Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Ateljén

Välkommen till ateljén som Kalmar kommun driver i samarbete med Kalmar konstmuseum.

I samarbete med Kalmar konstmuseum bjuder vi in:

  • Barn i kommunala förskolor 4-5 år
  • Skolor F-klass till årskurs 6
  • Fritidshem
  • Pedagoger och studerande till studiebesök och fortbildning

    Vi kan även ta fram digitala lösningar!

    Du som arbetar i fristående verksamhet - ta kontakt med oss för mer information.

Vi erbjuder visningar av Kalmar konstmuseums aktuella utställningar samt skapande i process och samarbeten i ateljén.

Vi arbetar med kompetensutveckling som inspirerar till estetiska lärprocesser.
Tillsammans introducerar, prövar, undersöker och utmanar vi olika material och
tekniker.

Fler sidor inom utbildning och barnomsorg

Förskola 1-5 år, fritidshem

För dig som har, eller kommer att ha, barn i förskola eller pedagogisk omsorg

Grundskola

För dig som är vårdnadshavare eller elev i någon av våra grundskolor

Gymnasier i Kalmar

Gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Kalmar kommun

Särskola

Grundsärskola, gymnasiesärskola och Lärvux som är särskild utbildning för vuxna

Vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna, samt svenska för invandrare.

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 17 mars 2022
Publicerad: 15 mars 2022