Central elevhälsa

Bild

Elevhälsan rör alla elever - men alla har olika behov. För elever i förskola, grundskola och grundsärskola finns möjlighet att ta del av elevhälsans resurser och kompetenser.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Övergripande mål för elevhälsa inom barn- och ungdomsförvaltningen och
Södermöre kommundel är:

  • att främja lärande
  • att undanröja hinder för lärande
  • att arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Barn som är i behov av särskilt stöd ska få detta tillgodosett av förskolan och skolan. Det är förskolechef eller rektor som ansvarar för att se till att stödbehovet utreds och att barnet får rätt insatser. Barnets vårdnadshavare ges möjlighet att vara med vid utformningen av det särskilda stödet.

Kontakt

Fler sidor inom utbildning och barnomsorg

Förskola 1-5 år

För dig som har, eller kommer att ha, barn i förskola eller pedagogisk omsorg

Grundskola

För dig som är vårdnadshavare till eller elev i någon av våra grundskolor

Gymnasium

Gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Kalmar kommun

Särskola

Grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna, samt svenska för invandrare.

Mat i skola och förskola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor

Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Publicerad: 3 april 2017