Om förskolan Ljungbyholm

I samhällets hjärta, med närhet till skog och natur, ligger förskolan Ljungbyholm med utbildning för barn 1-5 år. Förskolan hittar du i två byggnader som heter Fruskogen och Ängsbacken, vilka tillsammans har 10 avdelningar.

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan