Om förskolan Rinkabyholm

Rinkabyholms förskola består av:

Förskolan Solen

består av tre avdelningar. Karlavagnen, Pluto och Vintergatan. I detta hus finns barn i åldrarna 1-3 år.

Förskolan Månen

består av fyra avdelningar. Orion, Lilla björn, Lejonet och Stora björn. I detta hus finns barn i åldrarna 1-3 år.

Förskolan Stjärnan

består av sex avdelningar. Kometen 1, Kometen 2, Jupiter 1, Jupiter 2, Tellus 1, Tellus 2. I detta hus finns barn i åldrarna 3-6 år.

Förskolan erbjuder vårdnadshavare möjlighet till delaktighet i verksamheten genom

  • Föräldrapanel
  • Utvecklingssamtal
  • Vårdnadshavarenkät
  • Utvärderingar
  • Vårdnadshavarmöte
  • Gemensamma aktiviteter

Fler sidor inom välkommen till förskolan rinkabyholm

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan Rinkabyholm

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Rinkabyholm

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 20 januari 2023
Publicerad: 5 november 2020