Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Om förskolan Trollet

”Hur bygger vi tillsammans en hållbar nutid och framtid?”

Via vårt gemensamma tema ”Hur bygger vi tillsammans en hållbar nutid och framtid?” vill vi försöka förstå mer om vår komplexa värld. Genom att utforska den konkreta fysiska världen skapar barn värden mellan sig och tillsammans med oss vuxna. Vi är sedan många år i dialog med de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia och inspireras av deras pedagogiska filosofi.

I utforskandet utgår vi ifrån de hundra språkens perspektiv. Med det menar vi en mångfald av uttryckssätt så som dans, måleri, konstruktion, tecknande, fantasi och naturens poesi. Genom att förbinda kan vi uppleva och förstå att allt hänger ihop. Fantasi och verklighet, tanke och handling är hela tiden förbundet och berikar varandra.

På förskolan skapar vi miljöer där vi kan utmana barns intressen och nyfikenheter, vilket stärker deras delaktighet. Vi erbjuder material som kan användas på många olika sätt, till exempel återbruks- och naturmaterial.

Vår organisation består av olika roller som förklaras nedan.

Rektor

Särskilt ansvar för allt.

Biträdande rektor

Särskilt ansvar för det som delegeras från rektor.

Administrativ assistent

Särskilt ansvar för löner, fakturering m.m.

Förskollärare

Särskilt ansvar för barngruppen, undervisningen, fördjupa projekten och övrigt pedagogiskt arbete på sin avdelning.

Barnskötare

Särskilt ansvar för barngrupp och att arbeta tillsammans med förskolläraren i det pedagogiska arbetet.

Pedagogista

Särskilt ansvar för att i samarbete med övriga se till att utbildning och tema/projekt planeras, genomförs och utvärderas med hjälp av pedagogisk dokumentation.

Ateljérista

Särskilt ansvar för att utveckla de 100 språken.

Torgetpedagog

Särskilt ansvar för att främja möten mellan barn, vårdnadshavare, pedagoger och allmänhet.

Utetorgspedagog

Särskilt ansvar för att främja möten och arbeta pedagogiskt tillsammans med andra.

Specialpedagog

Särskilt ansvar för att säkerställa barnhälsa utifrån Trollets Pedagogiska idé.

Kurator

Särskilt ansvar för att utveckla samverkan med familjerna.

IT-pedagog

Särskilt ansvar för att den digitala tekniken används i relation till andra uttryckssätt.

Kockar

Särskilt ansvar för att alla barn får en bra och näringsrik kost.

Lokalvårdare

Särskilt ansvar för att det är rent och snyggt för barnen.

Vaktmästare

Särskilt ansvar för att underhålla och förbättra i den pedagogiska miljön.

Fler sidor inom välkommen till förskolan trollet

Matsedel och kostpolicy på förskolan Trollet

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö och hållbar utveckling

Här kan du läsa mer om hur vi tillsammans arbetar för en hållbar nutid och framtid.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Planer och styrande dokument- förskolan Trollet

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Trollet.

Förskolan Trollets Pedagogiska Idé

Här kan du läsa om förskolan Trollets ställningstaganden, vision och pedagogik.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Trolletdagarna och studiebesök

Varje påsklov och höstlov håller vi i fortbildning av pedagoger - till pedagoger på vad vi kallar Trolletdagar.

Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Publicerad: 2 november 2020