JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Grundskola

Flickor på Kalmarsundsskolan

På Kalmar kommuns skolor arbetar fler än 600 personer för att skapa en trygg och väl fungerande verksamhet.

Förskoleklassen är frivillig, men ändå en del av skolverksamheten. Kommunen erbjuder alla barn en plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och till dess att barnet ska börja skolan. Plats erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn tas även till föräldrarnas önskemål. Förskoleklass är avgiftsfri för sexåringar upp till 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

Man är fri att välja skola för sitt barn. De barn som bor i upptagningsområdet har dock förtur om det är trångt på den skola man väljer.

Vid skolskjuts vid växelvis boende kan elev erbjudas skolskjuts med linjelagd trafik (KLT´s ordinarie trafik) förutsatt att det rör sig om ett stadigvarande boende på båda vårdnadshavarnas adresser som är lika mycket. Alternativt färdmedel kan vara aktuellt för elev i förskoleklass tom årskurs 3.

Ansökan görs alltid av båda vårdnadshavarna till den skola man tillhör.

Ta kontakt med den skolan som ni önskas byta till.

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Läsårstider

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Nationella prov

Nationella provtider

Skolskjuts

Information om skolskjutsen för Kalmar kommuns skolor

Språkverkstaden

I Språkverkstaden kan personal som arbetar med barns och ungdomars språk-, tal-, läs- och skrivutveckling