Frågor och svar Grundskola

Man är fri att välja skola för sitt barn. De barn som bor i upptagningsområdet har dock förtur om det är trångt på den skola man väljer.

Elever med växelvis boende kan erbjudas skolskjuts med linjelagd trafik (KLT´s ordinarie trafik) förutsatt att det rör sig om ett stadigvarande boende på båda vårdnadshavarnas adresser som delas lika. Alternativt färdmedel kan vara aktuellt för elev i förskoleklass tom årskurs 3.

Ansökan görs alltid av båda vårdnadshavarna till den skola man tillhör.

Ta kontakt med den skola som ni önskas byta till.

Senast uppdaterad: 17 maj 2021
Publicerad: 31 augusti 2018