Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Djurängsskolan

Djurängsskolans entré

Välkomna till Djurängsskolan! Vi är en F-6 skola. Vi skapar de bästa förutsättningar för en god kunskapsutveckling i en trygg miljö för lärande.

Elev och vårdnadshavare på Djurängsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Djurängsskolan

Resultat och metoder på Djurängsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Djurängsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa och trygghetsgrupp, beroende på behov på Djurängsskolan

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Djurängsskolan

Kontaktuppgifter till Djurängsskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang

false