Stöd, hälsa och trygghet på Falkenbergsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Trygghet och studiero på Falkenbergsskolan

Falkenbergsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Elevhälsan på Falkenbergsskolan

Elevhälsans uppdrag på Falkenbergsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Falkenbergsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Falkenbergsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser