Trygghetsdag i årskurs 4-6

Bild

Mellanstadiet arrangerar en temadag kring trygghet.

Klasserna fokuserar på frågan kring trygghet på skolan. Det är viktigt att kunna våga vara sig själv, eleverna får möjlighet att diskutera kring olika dilemman. Fritidspedagoger arrangerar uppstyrda rastaktiviteter och samarbetsövningar. Skolans trygghetsgrupp med kurator och pedagoger vill med denna dag lyfta hur man är en bra kompis, bemötande, respekt, “anti-mobbning” och vikten av att våga vara sig själv.

Publicerad: 8 maj 2024