Gröndalsskolan

220117

Distansundervisning för klasserna A, B, E och L på Gröndalsskolan

För att bryta smittkedja går dessa klasser på Gröndalsskolan över till distansundervisning. Beslutet gäller under två skoldagar den 17 och 18 januari 2022.

Grundsärskolan i Kalmar heter Gröndalsskolan. Välkommen till oss!

Välkommen till Gröndalsskolan

Grundsärskolan i Kalmar heter Gröndalsskolan.

Elev och vårdnadshavare på Gröndalsskolan

Att ha en god och tät kontakt med våra elever och vårdnadshavare är mycket viktigt.

Stöd, hälsa och trygghet på Gröndalsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Nyheter

Evenemang