Gröndalsskolan

Välkommen till Gröndalsskolan

Grundsärskolan i Kalmar heter Gröndalsskolan.

Elev och vårdnadshavare på Gröndalsskolan

Att ha en god och tät kontakt med våra elever och vårdnadshavare är mycket viktigt.

Stöd, hälsa och trygghet på Gröndalsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Nyheter

Evenemang