Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Gröndalsskolan

Grundsärskolan i Kalmar heter Gröndalsskolan och är i dagsläget förlagd till två platser Gröndal och Tullbro.

Välkommen till Gröndalsskolan

Grundsärskolan i Kalmar heter Gröndalsskolan och är lokaliserad på två platser, Gröndal samt Tullbro.

Elev och vårdnadshavare på Gröndalsskolan

Att ha en god och tät kontakt med våra elever och vårdnadshavare är mycket viktigt.

Stöd, hälsa och trygghet på Gröndalsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Nyheter

Evenemang