Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Gröndalsskolan

210324

Tillfällig stängning av B-klassen på Gröndalsskolan

Stängningen gäller under fem skoldagar från, torsdagen den 25 mars till och med onsdagen den 31 mars.

Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda vårdnadshavare och medarbetare.

Grundsärskolan i Kalmar heter Gröndalsskolan och är i dagsläget förlagd till två platser Gröndal och Tullbro.

Elev och vårdnadshavare på Gröndalsskolan

Att ha en god och tät kontakt med våra elever och vårdnadshavare är mycket viktigt.

Resultat och metoder på Gröndalsskolan

Grundsärskolan är målstyrd.

Stöd, hälsa och trygghet på Gröndalsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Nyheter

Evenemang