Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Hagbyskolan

Bild på Hagbyskolan

Välkommen till Hagbyskolan

Vår skola är en plats för trygghet, kunskap och positiv framtidstro.

Välkomna till ett nytt läsår 23/24 på Hagbyskolan.

 

Välkommen till Hagbyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Hagbyskolan

Elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Hagbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov.

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

false