Hagbyskolan

Välkommen till Hagbyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Hagbyskolan

Elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Hagbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang