Om Halltorpsskolan

Halltorpsskolan vill ge alla elever förutsättningar och möjlighet till kunskap för att bli sitt bästa jag. Det gör vi genom att skapa trygghet och utveckla kunskap tillsammans.

Förväntningar på Halltorpsskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Halltorpsskolan

Kontakta Halltorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Halltorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Halltorpsskolan

För Halltorpsskolan är det viktigt att följa barnet/eleven genom hela grundskoletiden

Välkommen till Halltorpsskolan

Välkommen till Halltorpsskolan