Kalmarsundsskolan

Ombyggnation
Ombyggnation
Ombyggnation
Ombyggnation
Ombyggnation

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Information om Kalmarsundsskolan

Elev och vårdnadshavare på Kalmarsundsskolan

Information till elev och vårdnadshavare på Kalmarsundsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Kalmarsundsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Kalmars...

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

  • Utbildning och barnomsorg / 30 juni

    Ombyggnation Kalmarsundsskolan

    Kalmarsundsskolan står inför en kommande renovering med start höstterminen 2021 och färdigställande ...

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.