Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kalmarsundsskolan

En tegelvägg med texten Kalmarsundsskolan och sporthall.

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Information om Kalmarsundsskolan

Elev och vårdnadshavare på Kalmarsundsskolan

Information till elev och vårdnadshavare på Kalmarsundsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Kalmarsundsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Kalmars

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

false

Kunde inte hitta några evenemang.