Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Lindsdalsskolorna

Bild på Lindsdalsskolans entré

Lindsdalsskolorna är en enhet med två skolor, Lindsdalsskolan och Sjöängsskolan. På Lindsdalsskolan har vi årskurs F-9 och på Sjöängsskolan har vi årskurs F-6. På båda skolorna har vi flera avdelningar av fritidshem.

Välkommen till Lindsdalsskolorna

Information om Lindsdalsskolorna

Elev och vårdnadshavare på Lindsdalsskolorna

Information till dig som är elev och vårdnadshavare på Lindsdalsskolorna

Stöd, hälsa och trygghet på Lindsdalsskolorna

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Unikum är ett digitalt verktyg som används som stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål o...

Kontakta Lindsdalsskolorna

Kontaktuppgifter till grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang