Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolans "röda skolan"

Ljungbyholmsskolan ligger mitt i samhället och är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. I varje årskurs finns två klasser och hela skolan omfattar cirka 260 elever. Välkommen till oss!

Välkommen till Ljungbyholmsskolan

Information om Ljungbyholmsskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Ljungbyholmsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Ljungbyholmsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Ljungbyholmsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Unikum är ett digitalt verktyg som används som stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål o...

Kontakta Ljungbyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Ljungbyholmsskolan

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang