Pårydsskolan

Pårydsskolan är en skola som erbjuder förskoleklass, årskurs 1-6 och fritidshem. Verksamheten omfattar cirka 100 elever. Välkommen till oss!

Välkommen till Pårydsskolan

Organisation och kontaktuppgifter

Elev och vårdnadshavare på Pårydsskolan

Information till dig som är elev och vårdnadshavare på Pårydskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Pårydsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Pårydsskolan

Kontaktuppgifter till Pårydsskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang