Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Pårydsskolan

Pårydsskolan är en skola som erbjuder förskoleklass, årskurs 1-6 och fritidshem. Verksamheten omfattar cirka 100 elever. Välkommen till oss!

Elev och vårdnadshavare på Pårydsskolan

Information till dig som är elev och vårdnadshavare på Pårydskolan

Resultat och metoder på Pårydsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Pårydsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Pårydsskolan

Kontaktuppgifter till Pårydsskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang