Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Rinkabyholmsskolan

Rinkabyholmsskolan är en skola med förskoleklasser, fritidshem och årskurs 1-6. Personalen arbetar i arbetslag med ansvar för varje årskurs i de lägre åldrarna. Verksamheten omfattar cirka 440 elever.

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Rinkabyholmsskolan

Elev och vårdnadshavare på Rinkabyholmsskolan

Information för elev och vårdnadshavare på Rinkabyholmsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Rinkaby

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Unikum är ett digitalt verktyg som används som stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål o...

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

  • Utbildning och barnomsorg / 09 juni

    Unikum, ny lärplattform

    I höst lanserar vi Unikum som ersätter edWise och Planering förskola och fritidshem. Du som vårdnads...

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.